(024)3853.3502 - (024)3655.7429 - (024)3655.7833
Danh sách sản phẩm
Công nghiệp hóa chất Pháp quá khứ, hiện tại và tương lai

Pháp đóng vai trò trung tâm trong cuộc cách mạng hóa học trên thế giới và ngày nay cũng đang đóng vai trò dẫn đầu trong công nghiệp hóa chất hiện đại.

 
Hóa dược - Triển vọng trên nhiều mặt

Ngành Hóa dược hiện đang được đầu tư từ nhiều phía, vì thế triển vọng của ngành này trong tương lai là rất lớn.

 
Công việc của kỹ sư hóa dược

Kỹ thuật Hóa Dược rất quan trọng với việc cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống của xã hội.

 


Danh sách sản phẩm